- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

گزارش تصویری «عاشورای حسینی ۹۴ » کوهدشت

به گزارش “کانون سبحان”؛ مراسم عزاداری عاشورای حسینی صبح شنبه دوم مهر ماه با حضور هزاران نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در شهرستان کوهدشت برگزار شد.

گزارش تصویری «عاشورای حسینی 94 » کوهدشت (2) [1]گزارش تصویری «عاشورای حسینی 94 » کوهدشت001 [2]گزارش تصويري «عاشوراي حسيني 94 » کوهدشت02 [3]گزارش تصويري «عاشوراي حسيني 94 » کوهدشت04 [4]گزارش تصويري «عاشوراي حسيني 94 » کوهدشت05 [5]گزارش تصويري «عاشوراي حسيني 94 » کوهدشت06 [6]گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (1) [7] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (2) [8] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (3) [9] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (4) [10] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (5) [11] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (6) [12] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (7) [13] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (8) [14] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (9) [15] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (10) [16] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (11) [17] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (12) [18] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (13) [19] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (14) [20] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (15) [21] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (16) [22] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (17) [23] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (18) [24] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (19) [25] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (20) [26] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (21) [27] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (22) [28] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (23) [29] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (24) [30] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (25) [31] گزارش تصویری عاشورای 94 کوهدشت (26) [32]

عکاس :علی رستمی /کانون سبحان

در ج:حمید آدمی /مدیر سایت