- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر مسابقات جهانی کوراش در خرم آباد لرستان آبان ۹۴

به گزارش “کانون سبحان”؛ مسابقات جهانی کوراش در خرم آباد لرستان برگزار شد.

 

عکاس:بیات آزادبخت /ایسنا