- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصویر ثبت نام آیت الله احمد مبلغی در مجلس خبرگان

به گزارش «کانون سبحان»؛آیت الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی روز یکشنبه با حضور در فرمانداری قم ، داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان لرستان شد.

تصویر ثبت نام آیت الله احمد مبلغی در مجلس خبرگان [1]