- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر نشست اصولگرایان کوهدشت با حضور علی امامی راد

به گزارش اختصاصی «کانون سبحان»؛ نشست هم اندیشی اصولگرایان کوهدشت با حضور علی امامی راد برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (1) [1] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (2) [2] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (3) [3] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (4) [4] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (5) [5] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (6) [6] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (7) [7] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (8) [8] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (9) [9] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (10) [10] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (11) [11] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (12) [12] تصاویر نشست هم اندیشی اصولگریان کوهدشت با حضور علی امامی راد (13) [13]

انتهای پیام/