- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت

به گزارش کانون سبحان جلسه گفتمان انقلاب اسلامی ویژه هیئات مذهبی،مداحان،کانون های تبلیغی شهرستان کوهدشت برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (1) [1] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (2) [2] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (3) [3] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (4) [4] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (5) [5] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (6) [6] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (14) [7] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (7) [8] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (8) [9] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (9) [10] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (10) [11] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (11) [12] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (12) [13] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (13) [14] تصاویر نشست گفتمان انقلاب اسلامی در کوهدشت (15) [15]