- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

بازگشت کانون های بزرگ و سنتی آرا به اردوگاه امامی

بازگشت کانون های بزرگ و سنتی آرا به اردوگاه امامی [1]سرویس یادداشت و مقاله «کانون سبحان»/حسن امرائی عبدولی: در روز های اخیر با بالا گرفتن التهاب انتخاباتی در منطقه طرهان بزرگ(شهرستان کوهدشت و توابع و شهرستان رومشکان) اتفاقات بسیار قابل توجهی رخ داد و باعث ایجاد شور و هیجانات انتخاباتی مختلفی در جامعه شد که خواه ناخواه بخش های بزرگی از پیکره ی جامعه را درگیر خود نموده که صد البته از حیث تهییج افکار مردمی برای حضور حداکثری در انتخابات مطابق تاکیدات حضرت امام خامنه ای، بسیار خوش آیند و مبارک است.

در بین این اتفاقات انتخاباتی مهمترین و جالب توجه ترین آنها، رویدادهایی بود که در جامعه اصولگرایی بوقوع پیوست.

جبهه اصولگرایی کوهدشت پس از یک سری ناملایمات و افت و خیزهای طبیعی و در مواردی غیر طبیعی، با مجاهدت بزرگان این جریان از جمله حضرت حجت الاسلام قبادی و حاج علی امامی راد و نیز همراهی و دلسوزی افراد صاحب جایگاه در این جبهه از جمله جناب فریدون رشیدی و صد البته حضور حماسی مردم اصولگرای کوهدشت و توابع و نیز رومشکان،به اتحاد و همراهی همدیگر رضایت دادند و در نهایت حاج علی امامی راد به عنوان کاندید اصولگرایی از سوی این جریان انتخاب شد و قرار بر حمایت و همراهی سایرین با ایشان گذاشته شد.

جریان اصولگرایی از دیرباز آرا خود را بین کاندیداهای این جبهه به نسبت های مختلف تقسیم نموده و هر کاندید در جامه اصولگرایی یک سری کانون آرا مختص به خود داشته و دارد.

دو رقیب سنتی این جریان یعنی شیخ اصولگرایان جناب قبادی و علی امامی راد، همیشه باعث تقسیم دو قطبی آرا بین خود بوده اند که البته جمعیت هر قطب لزوما مساوی و برابر نبوده و برابر قاعده،یک قطب بر قطب دیگر چربش بیشتری داشته که در رقم زدن نتیجه موثر افتاده است.

علی امامی راد که در سه دوره مجلس شورای اسلامی نماینده منتخب مردم کوهدشت، توابع و رومشکان بوده است در بین جامعه کانون هایی از آرا دارد که تقریبا همیشه در حمایت از او ثابت قدم بوده و امامی راد با حمایت آنها حماسه های بزرگی را در مبدان انتخاباتی رقم زده است.

این کانون های آرا بخش عمده ای از کل آرا مأخوذه در شهرستان کوهدشت و توابع و نیز رومشکان را تشکیل می دهند.

با ورود امامی راد به عرصه انتخابات، این کانون های آرا که در واقع کانون های قدرت انتخاباتی امامی راد به حساب می آیند، یکی پس از دیگری به ارودگاه امامی پیوستند و پیمان خود را با امامی تجدید نمودند.

علاوه بر حامیان سنتی امامی، در این دور از انتخابات، پس از اتحاد اصولگرایی برخی از کانون های آرا که در قطب حامیان جناب قبادی قرار دارند با تاسی از لیدر و بزرگ خود یعنی شیخ اصولگرایان،به جمع حامیان امامی وارد شدند که این خود مضاف بر توانایی قطب آرا امامی برای پیروزی در انتخابات است.

معمولا بسیاری از این کانون های سنتی آرا، جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند که در به هم پیوستن آنها چه در مرکز کوهدشت و چه در توابع آن و نیز در شهرستان رومشکان،باعث می شوند که کفه ترازوی انتخابات به سمت اصولگرایی،سنگینی قابل ملاحظه ای را به وجود بیاورد و البته این سیستم در سه دور انتخابات مجلس امتحان خود را در بهارستانی نمودن امامی راد، به خوبی پس داده است.

اگر چه انتخابات امسال وجه تمایزاتی با دورهای قبل دارد که طبیعی می باشد،اما آنجه از برآیند بررسی ها به دست می آید این است که ارودگاه اصولگرایی در کوهدشت برای یک پیروزی بزرگ خیز برداشته است و البته آنچه که عیان است نیز حاکی از همچین رویدادی است.

حسن امرائی عبدولی /نویسنده و نظریه پرداز سیاسی