- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت

به گزارش اختصاصی «کانون سبحان»؛ صبح امروز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۴  آیت الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان لرستان با استقبال مردم و برخی کاندیداهای مجلس به کوهدشت وارد شدند .

شایان ذکر است ساعت ۴ بعد از ظهر امروز در جمع مردم کوهدشت به ایراد سخنرانی می پردازد.

تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (1) [1] تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (2) [2]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (3) [3]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (5) [4]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (4) [5]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (6) [6]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (7) [7]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (8) [8]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (9) [9]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (10) [10]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (11) [11]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (12) [12]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (13) [13]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (14) [14]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (15) [15]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (16) [16]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (17) [17]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (18) [18]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (19) [19]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (20) [20]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (21) [21]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (22) [22]تصاویر سفر آیت الله احمد مبلغی به کوهدشت (23) [23]