- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر صبحگاه مشترک یگان‌های نمونه ارتش و اجرای حرکات نمایشی

کانون سبحان/ تصاویر صبحگاه مشترک یگان‌های نمونه ارتش و اجرای حرکات نمایشی