- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

گزارش تصویری نماز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۹۵ کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان»؛ نماز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۹۵ کوهدشت به امامت حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی اقامه شد.

عکس: حمید آدمی – کانون سبحان

گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (1) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (2) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (3) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (4) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (5) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (6) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (7) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (8) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (9)  گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (11) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (12)  گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (14) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (15)گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (13) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (16) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (17) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (18) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (19) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (20) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (21) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (22)  گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (24) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (25) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (26) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (27) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (28) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (29) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (30) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (31) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (32)  گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (34) گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (35)گزارش تصویری نماز جمعه 31 اردیبهشت 95 کوهدشت (33)