- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر نماز جمعه ۱۴ خرداد ۹۵ کوهدشت لرستان

به گزارش «کانون سبحان»؛  نماز جمعه ۱۴ خرداد ۹۵ کوهدشت لرستان به امامت حجت الاسلام و المسلمین گراوند امام جمعه موقت شهرستان در مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) اقامه شد.

عکس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (1) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (2) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (3) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (4) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (5) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (6) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (7) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (8) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (9)تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (13) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (10)  تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (12)  تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (14) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (15) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (16) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (17) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (18) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (19) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (20) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (21)  تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (23) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (24) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (25) تصاویر نماز جمعه 14 خرداد 95 کوهدشت لرستان (26)