- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر سومین نماز جمعه رمضان ۹۵ کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان»؛ نماز جمعه این هفته کوهدشت مصادف با ۱۸ رمضان ۹۵ به امامت امام جمعه شهرستان کوهدشت حضرت حجت الاسلام و المسلمین طهماسبی در مسجد حضرت صاحب الزمان اقامه شد.

عکس: حمید آدمی – کانون سبحان

تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (1) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (2)تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (8) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (3) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (4) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (5) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (6)   تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (9) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (10) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (11) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (12) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (13)تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (7) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (14) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (15)  تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (17) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (18) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (19) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (20) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (21) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (22) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (23) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (24)تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (16) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (25) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (26) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (27) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (28) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (29) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (30) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (31) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (32) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (33) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (34) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (35) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (36) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (37) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (38) تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (39)  تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (41)تصاویر سومین نماز جمعه رمضان 95 کوهدشت (40)