- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری لرستان: دولت تدبیر و امید در لرستان، خدمات ارزنده ای را ارائه داده است.

به گزارش «کانون سحان»؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری لرستان در ادامه ی این مراسم با بیان مقایسه ای از دولت تدبیر و امید با دولت مهرورز، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، در حالی روی کار آمد که چهره ی مخدوشی از ایران در عرصه ی جهانی و اذهان عمومی وجود داشت.

ناهید پرویزپور با اشاره به اینکه در دولت گذشته شکاف بین دولت و مردم وجود داشت؛ بیان داشت: سرمایه های اجتماعی تضعیف شده بود و نیز احزاب و تشکل های سیاسی ارتباط کمی با دولت داشتند.

وی، درآمد دولت گذشته از فروش نفت را ۷۲۰ میلیارد دلار دانست و ادامه داد: از این مبلغ فروش نفت، حتا یک ریال هم در استان لرستان سرمایه گذاری نشد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری لرستان، یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید را حضور مقتدارانه در پای میز مذاکره و با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده از منافع ملت و دولت دفاع کردند و تفاهم نامه ی برجام را به امضا و اجماع جهانی رساندند.

ناهید پرویزپور با اشاره به تمدید تحریم ها علیه ایران از سوی مجلس سنای آمریکا گفت: برجام، دستاورد بزرگی برای دولت تدبیر و امید بوده و امکان ندارد با وجود اقدام مجلس سنا، شرایط قبل از برجام دوباره ظهور پیدا کند.

وی با بیان اینکه آمریکا با نقض پیمان، چهره ی منفوری را از خود در عرصه ی بین المللی به نمایش گذاشته؛ ادامه داد: دولت تدبیر و امید در لرستان، خدمات ارزنده ای را ارائه داده است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات استانداری لرستان، توسعه ی فرودگاه را یکی از اقدامات مهم استاندار لرستان دانست و اظهار کرد: ۳۲ پرواز در حال حاضر از فرودگاه لرستان انجام می شود.

ناهید پرویزپور با اشاره به اعزام حجاج لرستان از فرودگاه خرم آباد در زمان های آتی بیان داشت: توسعه ی فرودگاه لرستان و احداث و بهره برداری سدها از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در لرستان است.