- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر برگزاری امتحانات ترم اول حوزه علمیه کوهدشت

به گزارش«کانون سبحان»؛ امتحانات ترم اول حوزه علمیه شهرستان  کوهدشت برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان