- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر بارش اولین برف زمستانی بهمن ۹۵ کوهدشت لرستان

به گزارش «کانون سبحان»؛ اولین برف زمستان ۹۵ کوهدشت لرستان امروز جمعه مورخ  ۸بهمن ۹۵ شروع به باریدن گرفت و موجب خوشحالی مردم شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان