- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

کمیته عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه پیام نور لرستان تشکیل می شود.

به گزارش «کانون سبحان»؛ مراد ویسی در گفت‌وگو با   ایسنا  ، اظهار کرد : امسال کمیته مسائل فرهنگی – اجتماعی محیط‌های دانشگاهی براساس الگوی طرح تقسیم کار ملی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور لرستان تأسیس می‌شوند .

وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری شورای امر به معروف و نهی از منکر و کمیته عفاف و حجاب در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فعال و تشکیل می‌شود .

ویسی ادامه داد: در این کمیته تنها موضوع حجاب دیده نشده بلکه در کنار آن بحث عفاف که یک امر درونی به شمار می‌رود، تأکید شده است .

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور لرستان خاطرنشان کرد: با تشکیل این کمیته موضوع حجاب از جنبه‌های درونی تقویت و زمینه‌ای فراهم می‌شود تا بدون استفاده از ابزارهای تنبیهی حجاب یک امر درونی شود .

وی یادآور شد: با راه‌اندازی این کمیته سه محور آموزش، آگاه‌سازی، ارشاد، تذکر و برخورد با متخلفان بررسی و برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود .

ویسی افزود: آگاهی‌بخشی اولویت فعالیت‌های کمیته عفاف و حجاب در دانشگاه پیام نور لرستان است