- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر افتتاح موسسه بهشت امام رضا(ع) در کوهدشت با حضور سردار یکتا

به گزارش «کانون سبحان»؛ موسسه بهشت امام رضا(ع) در کوهدشت با حضور سردار یکتا برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان