- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر اولین سفر خادمی استاندار لرستان به کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان»؛ خادمی استاندار لرستان به اتفاق هیئتی متشکل از معاونین استاندار و برخی مدیران کل در سفری یک روزه به بازدید از پروژهای عمرانی شهرستان های کوهدشت و رومشکان پرداختند و وضعیت این پروژه ها را برررسی کردند.