- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر جلسه شورای فرهنگ عمومی کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان» جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوهدشت با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد.

عکاس: حمید آدمی – کانون سبحان