- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر برگزاری جلسات گفتمان های دینی حوزوی – دانشجویی در کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان» جلسات گفتمانهای دینی حوزوی – دانشجویی با حضور امام جمعه کوهدشت در دانشگاه ملی و حوزه علمیه خواهران کوهدشت برگزار شد.