- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

کوهدشت شگفت انگیز است

کانون سبحان/ نمایی از کوه خوشناموند شهرستان کوهدشت

عکاس: حمید آدمی – اسفند ۹۶