- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

انتقاد یک عضو شورای شهر کوهدشت از شبکه بهداشت کوهدشت

به نام خداوند پاکیها ودرستی ها
واُفوضُ امری الی الله اِنَ الله بَصیرَبِالعباد
استاندارمحترم لرستان جناب آقای دکتر خادمی
سلام علیکم
با احترام وآرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب وموفقیت دولت مظلوم تدبیر وامید وتمامی پاک اندیشان وپاکدستان ،اینجانب عباداله گراوند منتخب مردم در شورای اسلامی شهرکوهدشت ورییس ستادانتخاباتی تدبیر وتوسعه دکتر روحانی درشهرستان کوهدشت درراستای وظایف شرعی ،قانونی وانسانی خود وتمکین به فرمان آتش به اختیار رهبرمعظم انقلاب نظرحضرتعالی را به مطالبی پیرامون وضعیت فجیع شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت معطوف می دارم وقبل از هرچیزی یادآور می شوم همانطور که استحضار دارید،اعتراضات مردمی دی ماه گذشته که مورد سوءاستفاده دشمنان تمامیت ارضی ویکپارچگی واستقلال ایران اسلامی قرار گرفت ، نارضایتی از کلیت نظام وحاکمیت نبودبلکه نتیجه و زاییده فساد وتباهی وکج اندیشی ،کج فهمی وکج دستی ورفتارهای نادرست عده ای از کارگزاران کوته فکریست که زندگی را برمردم سخت وفلسفه انقلاب بزرگ ملت ایران را فراموش وفرزندان شهید این آب وخاک را ازیاد برده وبجای خدمت به مردم، مال اندوزی ودنیاپرستی را برگزیدند وفقط دارودسته های باندی وخانوادگی را بالا کشیدندوبجای شایسته سالاری وتکیه بر تخصص وتعهد، افراد ناکارآمد ومتزلزل را ارتقاء دادندوبرماست که این فریاد خشم وانزجار مردمی ازمظاهر کوچک وبزرگ فساد وتبعیض ونابرابری را با گوش جان بشنویم وعزم خود را برای زدودن ناپاکیها وکجروی ها جزم کنیم ،چراکه فضای حاکم بر قرن ۲۱فضای کتمان ،لاپوشانی وماست مالی نیست وباید بامردم با زبان صداقت واخلاص رفتار نماییم.
جناب آقای استاندار !از آنجاییکه تلاشها ورایزنیهای بسیار باسرپرست ۳۹ماهه شبکه بهداشت ودرمان کوهدشت برای اصلاح وضعیت بیمارولبریز از خیانت وکوتاهی در حق مردم این دستگاه به نتیجه نرسیدوچندین بار تماس برای گرفتن وقت ملاقات حضوری ازرییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ونیز ارسال دعوتنامه کتبی شورای شهرکوهدشت مبنی برحضور رییس دانشگاه درجلسه شورای شهر کوهدشت وباحضور رییس شورای شهرستان نیز بی نتیجه ماند ،ودر اجرای فریضه امر به معروف ونهی ازمنکر که درچنین دستگاههایی جایگاه واقعی اش را ندارد وهیچ زیر دستی توان امر ونهی بالاترش راندارد اقدام به انتشار این نامه برای تنویروآگاهی افکار عمومی نسبت به حقوق خود ورساندن فریاد مظلومیت مردم این دیار به گوش عالی ترین نماینده دولتی بنمایم،که خود برای پیروزی این دولت رنج ها کشیده ام،وامیدوارم بادرایت وتجربه خویش تدبیری بیندیشیدکه شبکه درحال احتضار بهداشت ودرمان این دیار نجات یافته وراه خدمت درست وشایسته مردم را در پیش گیرد. ان شاءالله.
جناب آقای استاندار !ازآنجاکه مردم مظلوم شهر ودیارمن آنچنانکه بنده وهمکارانم می دانیم از اوضاع نابسامان مجموعه وحق وحقوق خود آگاهی ندارند از سکوت وعدم اعتراض آنان تعجب نفرمایید .اما بدانید بسیاری از کارکنان دراوج سرخوردگی ونا امیدی روزگار را می گذرانندوبه ستوه آمده اند ونشاط وشادابی در محیط کار مرده است که این امر را باید زنگ خطر بزرگی دانست .
جناب آقای استاندار !دراینجا “بخشی” از سئوالاتی که قراربود از ریاست دانشگاه پرسیده شودرا ازجنابعالی می پرسم وامیدوارم پاسخ آنهارا بیابید.
۱-جناب آقای استاندار! چرا سیستم بایددرجذب پزشک عمومی برای مراکز روستایی آنقدر ناتوان باشد که مرکز اشـتره گل گل دوماه (ازحدود یکماه پیش پزشک دارد)ومرکز بلوران سرجاده اصلی جنوب به غرب وشمالغرب کشورمدت بیش از ششماه بدون پزشک باشددرحالیکه پزشک بومی این مرکز بنام دکتر بهروز رستمی به علت سوء مدیریت ونداشتن اخلاق مدیریتی ولجبازی از این شهرستان به شهرستان دورود رفته ودرآنجا خدمت می کند؟ودرمرکزخدمات جامع سلامت مرکز بخش درب گنبدکه یک مرکز مهم گردشگری وزیارتی است سالهاست به دلایل لابی گری پزشک دومی جذب نمی شود ومرکز بخش کوهنانی باجمعیت ۱۲هزارنفری باید تک پزشکه خدمات دهی شود آیا برنامه های دهگردشی وپایش پزشک خانواده با یک پزشک وحجم بالای بیمار انجام پذیر است؟
۲-جناب آقای دکترخادمی !سرپرست ۳۹ماهه شبکه کوهدشت با چه توجیهی کسانی را درجاهای حساس می گمارد که قبلا اظهار میداشت اینها باید محاکمه شوند وزندان بروند؟
۳-جناب آقای استاندار!جمعیت نزدیک به یکصد هزارنفری شهرکوهدشت وغربالگری وشناسایی چندین هزار نفر شامل مبتلایان به دیابت ،فشارخون وچربی خون فاقد پزشک خانواده است .هزینه سنگین تجهیزات سه مرکز شهری و۷پایگاه واستخدام بیش از پنجاه نفر بدون مراقبت پزشک خانواده به چه درد می خورد؟

۴-جناب آقای استاندار!مراکز روستایی ما از نبود خدمات پرستاری ونگهبان وسرایدار (که گاها موجب مشکلاتی برای پزشکان تنها در مراکز شده)به شدت رنج می برند ،چرا دانشگاه علوم پزشکی بجای بکارگیری نیروهای تخصصی مانند پرستاری،هوشبری ،اتاق عمل وفوریتهای پزشکی برای این مراکزدانش آموخته های رشته های نامرتبط علوم انسانی و…نظیر روانشناسی برای کار بعنوان متصدی پذیرش جاهایی مثل آزمایشگاه بصورت شرکتی استخدام می کند؟ .اصلا با اینهمه نیروی باتجربه آزمایشگاهی که بعضا ۲سال وبیشتر تجربه گذراندن طرح در بیمارستان وآزمایشگاههارا دارند بکار گیری نیروی بی ربط چه مفهومی دارد؟
۵-جناب آقای استاندار!دستورالعمل پزشک خانواده روستایی بر پرداخت ۱۰درصد نرخ دولتی حق تزریقات برای بیمه شدگان طرح صراحت دارد.پرداخت ۱۰۰درصدی توسط مردم محروم کوهنانی با تفسیر به رای آقایان بجز فساد چه معنی دارد؟
۶-جناب آقای استاندار!بیماری به نام پ-آزادبخت حدود ۱۴ساله در اتاق عمل بدلیل استفاده از کپسولی که حاوی گازی غیر از اکسیژن بوده قبل از شروع جراحی تا سرحد مرگ پیش می رودوبا هوشیاری پرسنل اتاق عمل نجات یافته وبدون اطلاع خانواده وبه دستور مسئولین مجدد بیهوشی عمومی داده شده وجراحی می شود اما بعد از جراحی خانواده از ماجرا بی اطلاع گذاشته شده وپی گیری بیمار برای بررسی عوارض احتمالی ۲بار بیهوشی عمومی انجام نمی گیرد .درصورت بروز مشکل برای بیمار این گونه رفتار در کدام فصل اخلاق پزشکی آمده است؟
۷-استاندارمحترم ثبت بیهوشی عمومی برای بیمارانی که با بی حسی موضعی موردجراحی قرار می گیرند نظیر جراحی چشم ،زخمهای سطحی وعمل خارج کردن سوند سنگ شکن (دبل جی)برای برخورداری از Kجراحی بیشتر که بعضا مورد اعتراض کارکنان اتاق عمل واقع شده واقدامی نشده را کجای دلمان بگذاریم؟وبدانید اگر روزی طرح تحول سلامت به شکست بینجامد ریشه اش را باید در اینجاها جست.وراحت عرض کنم بهتر است آمار جراحیهای کوچک وسرپایی که قبل از طرح در اورژانس انجام می شد را با آماری که الآن انجام می شود مقایسه نمود.
۸-رییس جمهورمحترم لرستان !درسال ۹۴ برابر اطلاعات موثق حدود ۲۰جراحی لگن ،۴۰جراحی شکستگی ران ،۳مورد جراحی کاشت پروتز مفصل و۱۳ مورد تعبیه کنچر ساق پا انجام گرفته است حال آنکه درسال ۹۶ تمام جراحیهای مذکور به ۱۵ مورد هم نمی رسد .پرسش اینجاست آیا این شکستگی ها اتفاق نمی افتد یا بدلیل سنگینی وkثابت وغیر قابل افزایش به قول معروف نمی صرفد وباید آمار چنین بیماران کوهدشتی را از بیمارستانهای خرم آباد بویژه بیمارستان شفا استخراج کنیم؟ براستی حق مردم کوهدشت که بارها زیر بمباران صدام قرار گرفتند وشهدای گرانقدری برای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم نمودند زیر بغل کیست؟
۹-جناب آقای استاندار!رییس دانشگاهی که متخصص بیمارستانش در شب ۲۵ام بهمن ماه در محل خدمت نباشد وبرای بیهوش کردن بیمار نیازمند جراحی ساعات ۳ و۴ بامداد خانواده بیمار مجبور به جستجوی منزل تکنسین باتجربه وبا دل وجراًتی بشوند که با مسئولیت خانواده بیمار را بیهوش کندرا چه لقب بزرگی باید داد؟
۱۰-جناب آقای استاندار! به نظر جنابعالی درج خدمات انجام نشده ازقبیل کد احیاءدرپرونده نوزادانی که پس از نهایت ۶ ساعت مرخص می شوند و اگر احیاء واقعی برروی آنها انجام شود باید مدتی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان نگهداری شوند،خیانتی بزرگ به ملت ودولت تدبیر وامید نیست؟
۱۱-جناب آقای استاندار! دستور به بررسی بفرمایید که جراحیهای لوزه ، انحراف بینی وگوش که قبلا در بیمارستان کوهدشت انجام می شده درکدام بیمارستان انجام می شوند ؟یا اینکه دیگر چنین مشکلاتی ریشه کن شده اند؟پزشک متخصص گوش وحلق وبینی سه سال است از مزایای آنکالی استفاده می کنددرحالیکه فقط پنجشنبه شبها چند شکستگی بینی را بستری وهمان شب جراحی می کند .دلیل نگهداری ایشان هم فقط برای استفاده از عنوان وی در اعتبار بخشی ورتبه بندی بیمارستان است که نتیجه ای جز گران کردن نرخ خدمات وبالارفتن درآمد وکارانه دریافتی نیست.
۱۲-استاندار محترم ! خواهش می کنم آمار جراحیهای اورولوژی چند سال پیش را با الان مقایسه فرمایید.
۱۳-استاندار عزیز وهم نژاد ! حرکت رذیلانه ولجوجانه وبسیار تحقیرآمیز مجبورکردن بیماران چشمی کوهدشت به انجام تعیین لنز در یک مرکز خاص در کرمانشاه وسرگردان کردن مردم بیچاره وسکوت مسئولین چه معنی دارد؟
درپایان اعلام می کنم درحضور عموم مردم شریف حاضر به مناظره با مسئولین شبکه هستم وپیش از این به مسئولین دیگری هم اطلاع رسانی کرده ام که تاکنون نتیجه وتغییر رویه ای مشاهده نشده است .

به امید ایرانی آباد، سرافرازوپیروزی انسانیت بر زراندوزی وجاه طلبی