- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

تصاویر برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از اعتیاد در خیابان بوعلی کوهدشت

به گزارش «کانون سبحان»کلاس آموزشی پیشگیری از اعتیاد با سخنرانی استاد بازوند و باحضور مردم  در  خیابان بوعلی شهرستان کوهدشت به همت حوزه مقاومت سید الشهدا(ع) برگزار شد که در پایان مراسم نیز به برخی از حاضرین طی برگزاری یک مسابقه جوائزی اهدا شد.

عکاس:حمید آدمی – کانون سبحان

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]