- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

برگزاری کلاس آموزش دامپروری صنعتی ویژه سربازان سپاه کوهدشت

به گزارش کانون سبحان؛کلاس آموزش دامپروری صنعتی ویژه سربازان سپاه ناحیه شهرستان کوهدشت و با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

عکاس:حمید آدمی – کانون سبحان

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]