- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

شتر ،در خواب بیند پنبه دانه / شعر حماسی بهمن گرمسیری ویژه حماسه ۹دی

[1]

[2]

به گزارش کانون سبحان، بهمن گرمسیری شاعر حماسی سرا و ارزشی شهرستان کوهدشت، ویژه حماسه ۹دی اشعاری را سروده اند که در مراسم ۹ دی ماه ۹۸ شهرستان در جمع مردم و مسئولان قرائت کردند، این اشعار به شرح زیر می باشد:

کشیده نقشه با جمعی شبانه ‌‌‌‌

همان ابلیس نامرد زمانه

گمان کرده ست ایران بام سستی ست
که ازجا بر کند این آشیانه
چه خوابی دید دشمن احمقانه
((شتر، در خواب بیند پنبه دانه))
چه دستی دست از دامن برون کرد؟
هیاهو در لوای رنگ خون کرد
چه رنگی چهره ها را واژگون کرد؟
جسارت در دل دشمن فزون کرد
چونامحرم شود غمخوار خانه
((شتر ،در خواب بیند پنبه دانه))
خیابان زیر رقص پایشان بود
هزاران فتنه در سرهایشان بود
نه از سوزاندن پرچم اِبایی
نه از قرآن حق پروایشان بود
که شاید پر ثمر گردد جوانه
((شتر، در خواب بیند پنبه دانه))
چه داغی روز عاشورا نهادند؟
حریم جان به رسوایی کشاندند
چه رویایی که در سر پروراندند؟
خدا را صاحب آن فتنه خواندند
عجب رسم بدی دارد زمانه
((شتر، در خواب بیند پنبه دانه))
غبار فتنه چون باران سنگ است
عقب می ماند ان پایی که لنگ است
چراغی مه شکن دارد بصیرت
وگرنه جاده در مه سخت تنگ است
ولی رفتند در مه،بی نشانه
((شتر ،در خواب بیند پنبه دانه))
به خاطر ماند از آن روزگاران
شعار تلخ((نه غزه نه لبنان))
نُه دیماه ایران یک صدا شد
زن و مردو جوان آمد به میدان
که گویدبا امامش،بی بهانه
((شتر،در خواب بیند پنبه دانه))