- کانون سبحان - http://kanoonsobhan.ir -

معاون قوه قضائیه از اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در لرستان تقدیر کرد

[1]

به گزارش کانون سبحان، محمد رزم  امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در استان لرستان، اظهار داشت: هم‌زمان با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تشکیل کمیته‌های مختلف در دادسرای مرکز استان و حوزه‌های قضایی تابعه نبست به شناسایی پرنده‌های مشمول اقدام و بلافاصله نسبت به ارسال آن‌ها به محاکم صادرکننده دادنامه قطعی ارسال و براثر اجرای این قانون تعداد قابل‌توجهی از محکومیت زندانی در جرایم ساده از زندان آزاد و مجازات تعدادی نیز تقلیل یافت.

وی افزود: در این قانون بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مانند مواد ۵۷، ۶۲، ۱۰۴، ۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۳۹ این قانون اصلاح و علاوه بر تعدادی از جرایم تعزیری قبلی، تعداد دیگری از جرایم نیز در مشمول جرایم قابل گذشت قرارگرفته‌اند که با این اصلاحات، اجرای بعضی از مجازات نیز متوقف‌شده است و دایره تعلیق بخشی از مجازات در پاره‌ای از جرایم با قید و شروطی توسعه‌یافته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی قضات و کارمندان دادگستری استان، عنوان کرد: خوشبختانه در بررسی انجام‌گرفته از سوی محمد مصدق معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه عملکرد دادگستری کل استان لرستان در این زمینه شایسته تقدیر تشخیص داده شد و به‌صورت کتبی از این اقدامات قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/

Aucune étude appropriée et convenablement contrôlée n’a été menée chez des femmes enceintes ou qui allaitent. Lors d’études de reproduction chez le rat et le lapin, aucun effet indésirable pertinent n’a été observé après administration orale de sildénafil. Aucun effet sur la motilité ou la morphologie des spermatozoïdes n’est apparu après l’administration par voie orale d’une dose unique de mg de sildénafil chez les volontaires sains voir rubrique Propriétés pharmacodynamiques. cialispascherfr24.com [2] Le sildénafil est principalement métabolisé par les isoenzymes 3A4 voie principale et 2C9 voie secondaire du cytochrome P CYP.