گروه : کوهدشت » گزارش تصویری » گزارش تصویری کوهدشت » لرستان
ساعت : 1:53
شناسه : 68807
تاریخ : 26 شهریور 1399
چهارمین دوره جشنواره ملی آرمان برتر چهارمین دوره جشنواره ملی آرمان برتر

چهارمین دوره جشنواره ملی آرمان برتر عصر امروز در شهرستان کوهدشت برگزار شد

گزارش تصویری چهارمین دوره جشنواره ملی آرمان برتر در شهرستان کوهدشت با حضور هنرمندان شهرستانی و ملی از قاب دوربین کانون سبحان

 

عکاس : سید نیما موسوی